Wednesday, 22/08/2018 - 00:20|
WEBSITE TRƯỜNG THPT LAO BẢO
 • Lê Quang Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp ủy, TTCM
  • Điện thoại:
   0906 530 979
  • Email:
   vinhlb123@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Văn Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
   levanhieu.thpt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: