Friday, 22/03/2019 - 11:16|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LAO BẢO, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
 • Trần Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Email:
   Tranthithu.thpt@quangtri.gov.vn
 • Thái Thị Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0914222156
  • Email:
   thaithiyen.thpt@quangtri.gov.vn
 • Lê Văn Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   levanhieu.thpt@quangtri.gov.vn
 • Lê Xuân Khang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0943683555
  • Email:
   lexuankhang.thpt@quangtri.gov.vn
 • Hoàng Thị Hồng Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   01235912872
  • Email:
   hoangthihongle.thpt@quangtri.gov.vn
 • Thái Thị Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0914222156
  • Email:
   thaithiyen.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Tửu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0905882454
  • Email:
   nguyentuu.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Quang Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915033818
  • Email:
   nguyenquangnhan.thpt@quangtri.gov.vn