Friday, 22/03/2019 - 10:52|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LAO BẢO, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
 • Trương Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0914001207
  • Email:
   binhthptlb@gmail.com
 • Vương Thị Kim Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm hóa học
  • Điện thoại:
   0833376691
  • Email:
   vuongthikimlien.thpt@quangtri.gov.vn
 • Ngô Quang Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Điện thoại:
   0977412877
  • Email:
   ngoquangtrung.thpt@quangtri.gov.vn
 • Hoàng Thị Thu Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0919447357
  • Email:
   hoangthithusuong.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV THPT
  • Điện thoại:
   0977208011
  • Email:
   nguyenvanlong.thpt@quangtri.gov.vn