Friday, 22/03/2019 - 10:52|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LAO BẢO, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
 • Nguyễn Văn Điển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P BT Đoàn trường. BT Chi Đoàn Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914708201
  • Email:
   nguyenvandien.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Khương Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0963003436
  • Email:
   nguyenkhuongtuan.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Đăng Quy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0947814555
  • Email:
   nguyendangquy.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Quang Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915033818
  • Email:
   nguyenquangnhan.thpt@quangtri.gov.vn