Friday, 22/03/2019 - 11:19|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LAO BẢO, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
 • Huỳnh Thị Minh Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0906411369
  • Email:
   huynhthiminhle.thpt@quangtri.gov.vn
 • Trương Hữu Hưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0941397505
  • Email:
   truonghuuhuong.thpt@quangtri.gov.vn
 • Thông tin cá nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918784579
  • Email:
   hathianhngoc.thpt@quangtri.gov.vn
 • Lê Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905668456
  • Email:
   lethithuy1.thpt@quangtri.gov.vn