Friday, 22/03/2019 - 12:09|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LAO BẢO, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
 • Đỗ Hoàng Thiên Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972621567
  • Email:
   dohoangthienlieu.thpt@quangtri.gov.vn
 • Ngô Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918213357
  • Email:
   ngothihang.thpt@quangtri.gov.vn
 • Hoàng Thị Hiền Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905468357
  • Email:
   hoangthihienluong.thpt@quangtri.gov.vn
 • Lê Thị Thanh Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0931941678
  • Email:
   lethithanhlam.thpt@quangtri.gov.vn
 • Lê Văn Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   levanhieu.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   nguyenthihuyen.thpt.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/10/2018

   Ngày kết nạp Đảng: 28/06/2016