Friday, 22/03/2019 - 11:24|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LAO BẢO, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
 • Nguyễn Quang Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01656893243
  • Email:
   nguyenquangminh.thpt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Họ Và Tên: Nguyễn Quang Minh

   Ngày sinh: 25- 02- 1981

   Quê quán: Triệu phước- Triệu Phong- Quảng Trị

   Thường Trú: Tân kim- Lao Bảo- Hướng Hóa- Quảng Trị

   Làm việc tại: Trường THPT Lao Bảo

   Ngày vào ngành: 01- 09- 2005

 • Lê Nguyên Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0886.468.284
  • Email:
   lenguyenphuc.thpt@quangtri.gov.vn
 • Lê Quang Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp ủy, TTCM
  • Điện thoại:
   0906 530 979
  • Email:
   vinhlb123@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 2001

   Ngày tuyển dụng: 01/11/2001.