Friday, 22/03/2019 - 12:08|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LAO BẢO, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
 • cập nhật nhân sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915005209
  • Email:
   lengoclong.thpt@quangtri.gov.vn
 • Trần Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915333237
  • Email:
   tranbichngoc66@gmail.com
 • Nguyễn Giai Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905499515
  • Email:
   nguyengiailong.thpt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 10/1997

   Ngày về trường: 08/08/2000

 • Phan Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0932153666
  • Email:
   phanthithuthao.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Tửu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0905882454
  • Email:
   nguyentuu.thpt@quangtri.gov.vn