Friday, 22/03/2019 - 11:31|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LAO BẢO, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ

Giảng Dạy Môn Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh Tại Trường THPT Lao Bảo

Giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng – an ninh tại trường THPT Lao Bảo Thực hiện Kế hoạch số: 1346/SGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2017 về hướng dẫn công tác Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDTC, GDQP-AN) năm học 2017-2018, từ đầu năm học nhà …

Giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng – an ninh tại trường THPT Lao Bảo

Thực hiện Kế hoạch số: 1346/SGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2017 về hướng dẫn công tác Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDTC, GDQP-AN) năm học 2017-2018, từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Ngành về công tác GDTC, GDQP-AN. Trường THPT Lao Bảo đã xây dựng Kế hoạch số: 01/KHQP-AN ngày 21 tháng 9 năm 2017 về giảng dạy môn GDQP-AN năm học 2017-2018.

Trường THPT Lao Bảo luôn xác định Giáo dục QP-AN trong trường THPT là môn học chính khóa, tổ chức dạy và học theo phân phối chương trình 35 tiết/năm học. Môn học nhằm bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết cơ bản ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể về đội ngũ, về cơ sở vật chất hiện có, chuyên môn Nhà trường đã chỉ đạo tổ Thể dục GDQP-AN của trường tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả từng nội dung giảng dạy môn GDQP-AN mang lại kết quả cao nhất.

Giáo viên GDTC và QP-AN hiện có là: 3 (trong đó 01 giáo viên kiêm nhiệm công tác Đoàn thanh niên), như vậy còn thiếu so với yêu cầu. Để đảm bảo việc dạy học môn GDQP-AN theo đúng qui định, từ đầu năm học 2017-2018 nhà trường đã hợp đồng thêm 2 giáo viên QP-AN.

Trong quá trình giảng dạy, tổ chuyên thực hiện nghiêm khung phân phối chương trình của Bộ GD-ĐT về môn GDQP-AN, giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, khai thác và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị dạy học môn GDQP-AN, thực hiện đảm bảo trang phục đứng lớp theo qui định của Bộ GD-ĐT. Vì vậy chất lượng các tiết dạy không ngừng được nâng lên, nhất là dạy học gắn với thực tế và hướng đến phát triển năng lực của học sinh.

Sau đây là một số hình ảnh trong một giờ dạy bộ môn GDQP-AN tại trường THPT Lao Bảo

Thầy giáo Võ Đức Cường đang hướng dẫn học sinh về nội dung kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK

Học sinh tích cực thực hành và luyện tập.

 

Thầy giáo: Võ Đức Cường hướng dẫn động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK và súng trường CKC

Tin Ảnh: NT – trường THPT Lao Bảo